Bojkotta KPA Pension

Bojkotta KPA Pension 🚫
KPA pension har ett uppenbart mansförakt. Det blir uppenbart när man går igenom KPAs samtliga TV-reklamkampanjer de senaste 12 månaderna som alla förminskar, förlöjligar och kränker män. Inte en enda TV reklam från KPA pension under det senaste året fokuserar på något annat än kön och i synnerhet förlöljigandet av män. Jag bojkottar KPA pension och uppmanar alla som är för jämställdhet att göra det samma! Jag är för jämställdhet och allas lika värde jag väljer bort KPA pension!