“Sitt Still, Va tyst, Ät upp”

Jag kan ju inte låta bli att citera mig själv i rubriken. Citatet är titeln på en novell jag skrev om förskolan för säkert 10 år sedan. En satirisk jobbannons till förskolan gråsuggan. Personalen i förskolan består nog till 95 procent kvinnor och lite kort och gott beskriver denna titel bra barns situation i förskolan.

Mitt problem är nu att jag önskar att hon levde som hon lär. Men så är inte fallet. Ungarna på dagis ska knipa näbb och hålla tyst, men själv går det klockan 06:00 på bussen bra att skrocka och kackla där varken tyst avdelning eller möjligheten att be om stillhet finns.

06:00 höll jag idag på att gå upp i limningen när jag i okristlig tid kliver på bussen till tåget för 2 timmars vidare färd mot Malmö och slås av ett kvinnligt tjatter. Detta öronbedövande gnat och tuggande om precis ingenting klockan långt före morgonbön när den halvan av Sverige som inte fortfarande ligger och sover är i totalt chocktillstånd av den tidiga timman!

Det är just på morgonen som dagistanten själv är som känsligast för ljud. Ungarna får inte märkas. De ska tassa fram och helst sitta Still med en bok eller spel. Vilket sets som ett straff för ungar de senaste 15 åren. Alla lampor ska vara dimmade eller helt släckta. Ingen får hörs, ingen får märkas.

(Skrivet med glimten i ögat. Läses med en nypa salt)