Swedish

Jag dyrkar män


Jag dyrkar män och manlighet 👬🏡👬👬
Ända sedan ADON Buse – Blog ADON grundades har jag hyllat män och mannen, sex och njutning. Många feminister har valt att tolka det som en attack mot kvinnan och det feminina och jag får många hatiska meddelande från feminister. Bland annat har jag blivit anklagad för toxic masculinity. Men någon sådan attack har aldrig existerat från min sida och bögarnas “fjollor” hyllar jag som Olympierns gudar. Varför tror du så många feminister väljer att se blogg ADONs hyllning till män, mannen och manlighet som en attack mot kvinnan, trots att kvinnor knappt över huvud taget nämns i blogg ADON?

Categories: Swedish

Tagged as: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s