Day: March 13, 2018

What about This Patriarchate

ADON BUSE DSC03423.jpg

(Svenska följer) In Sweden women’s rights have been completely clear about that men have had no part whatsoever in raising children. Taking help from statistics we know that only whomen work in childcare, pree school, primary school and are a strong majorithy in high school. So even if all women them selvse are responsible for bringing upp all childeren from birth to mature age they blame all men for the patriarchal society.

While women’s right blame all the men for all sins on earth, I think we all, no matter sex have a responsibility for the society.


Det här patriarkatet som vi lever i och alla män nu får skulden för. Hur hamnade vi här?

Feministen är väldigt tydlig med hur världsordningen ser ut! Vi män har över huvud taget inte varit delaktiga i barnuppfostran.

Tittar vi sedan närmare på hur patriarkatet har utformats blir man ännu mer förvånad när man märker att det inte heller finns några män i förskolan. Det finns inga män på lågstadiet eller mellanstadiet. Det finns knappt några män på högstadiet och även på gymnasiet är kvinnan det dominanta könet (källa SCB). Jag kan även avslöja att jag inte haft en enda manlig lektor eller adjunkt under hela min utbildning till lärare på Stockholms universitet.

Trotts att kvinnan har ägt hela uppfostran från spädbarn till vuxen blev alla män grisar och samhället ett patriarkat?! Antingen är män naturligt födda svin och alla kvinnor änglar? Då är det nog dags att skrota hela idén om jämställdhet eller börja med genmanipulering.

Eller är det dags att inse att vi alla oavsett kön bär skuld i hur samhället ser ut idag? Är det kanske dags att stoppa denna skuldbeläggning och hetsjakt på män som äger rum i Sverige? Borde vi kanske byta fokus från skuldbeläggning till lösningsorientering?

Som man känner jag mig just nu mer som bögarna i Hitlers andra världskrig. Märkt med dödens tecken, spottad på och föst med elsticka som en gris till slakt in i gaskammaren. Är detta den nya jämställdheten?

%d bloggers like this: