I am KING 👑

ADON buse DSC00876

(Svenska följe) Make sure to live life the way you live. So life doesn’t live you. You are the king over your time. Take command, live big and be happy! I resigned as a techer to become a substitute teacher instead. Now I can do what ever I want whenever I want it. And I can adjust how much I work depending of what I wanna do at the moment.

I am king over my own time! 😀


Vi är alla normslavar utan att ens tänka på det. Vi lever efter tusentals olika normer beroende på vilket habitat vi befiner oss i, vilka persone vi har omkring oss etcetera. Det samma gäller givetvis mig.
Men jag har brytit normen om hur man strukturerar upp livet. Mitt liv cirkulerar inte kring jobb och en traditionell familj. Mitt bloggande ser jag som en livsstil och jag sa nyligen upp mig från min fasta tjänst som pedagog för att istället vid behov ta lärarvikariat. Vikariat för att dryga ut kassan. Jag anpassar hur mycket jag måste jobba för att kunna njuta av livet. Behovet av kassaflöde ser olika ut hela tiden. Därför jobbar jag olika hela tiden också. Ända sedan jag fattade detta beslut om att säga upp min fasta tjänst som pedagog och istället bli lärarvikarie har jag mått så mycket bättre! När jag nu lever min dröm kan jag inte i ord beskriva hur bra jag mår. Det finns inte ett sätt att leva på och alla liv behöver inte levas lika.

Jag är kung över min egen tid!

Med mitt nya fria liv kan jag när jag vill utan att fråga någon chef om ledigt åka på vilka bögresor jag vill! Du hittar mängder av bögfestivaler och bögresor här på min hemsida. Bland annat i menyn Super Gay & Music Love