adon

Women making fun of the cock

nien_nunb_pussy_lips.jpeg

(Svenska följer) Did you know that cosmetic surgery of labia is the most common intimate plastic surgery? Did you also know that cosmetic surgery of labia is almost as popular as breast enlargement? Now that you know, it’s easier to understand why so many women making fun of the cock. 😀

If you are unhappy with your twat, you can always dig into the probleme. It costs between 10.000-36.000 sek depending on how “bad” it is. 😛

My dick is perfect just the way it is 😉


Visste du att blygdläppsplastik är den vanligaste intimplastiken? Visste du även att blygdläppsplastik snart är lika populärt som bröstförstoring. När man nu vet det är det lättare att förstå varför så många kvinnor gör sig lustiga över kuken. 😀

Är du missnöjd med fittan kan du alltid själv ansa snippen. Det kostar mellan 10.000-36.000 sek beroende på hur “illa” det är.  😛

My dick is perfect just the way it is 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s