Day: January 30, 2018

SLM Malmö closed until further notice

SLM header 3

(Svenska följer) SLM Malmö will keep closed until further notice. The reason is insufficient with emergency exits. SLM Malmö has good contact with the landlord and a solution might already exists. Don’t forget to subscribe to keep you updated.


Efter att SLM Malmö varit i kontakt med räddningstjänsten i Malmö för att kontrollera nödutgångarna fattades beslut om att ytterligare nödutgång behövs. Detta medför att klubben kommer hålla stängt tills sådan nödutgång finns. SLM Malmö har en god kontakt med värden och eventuell lösning med en tidiare utgång finns redan. Det är en gammal förbindelse med lokalen över SLM Malmö där en plomberad nödutgång skulle kunna lösa situationen. Information på SLM Malmös hemsida samt på www.adon.live uppdateras löpande.

SLM header 2.jpg

SLM Malmö
http://www.slmmalmo.se

%d bloggers like this: