adon

HIV + Sex

DSC_3183.jpg

(Svenska följer) The swedish content below is pretty much the same as this video. I am HIV negative. But prefer having unprotected sex with HIV positive guys. Watch the movie and visit top menu Gay Health and you will now wy. I also get tested for all STDs several times a year. That is for my safety. Your are resposnsible for your own safety.

Get mor informatin in the top menu under Gay Health

Jag är HIV -negativ. Men har helst sex mes HIV -positiva män eftersom jag gillar kondomfri sex och inte vill få HIV. När jag är utomlands tar jag alltid PrEp. Du hittar mer information om säkrare sex i menyn överst på sidan under Gay Health.

Vi är bara dagar från 2018 men kunskapen kring HIV och sex är fortfarande kvar i 90 -talet. Man skulle kunna tro att bögarna i alla fall var uppdaterade om HIV och oskyddad sex. Men rädslan på grund av okunskap är näst intill lika utbredd i habitatet bög som hos heterosexuella. Med en fullgod HIV -medicinering har den HIV -positiva idag inga mätbara nivåer av virus. Vilket i sin tur innebär smittfri HIV. Det är alltså riskfritt att ha sex med kvinnor och män som bär på smittfri HIV. Det finns idag inga kända fall av smitta vid omätbara nivåer av HIV i blodet. Nu gäller smittfriheten endast HIV och du kan fortfarande smittas av övriga STIs. Men alla andra STIs går att bota. Och här kommer nästa stigma.

Kondomfri sex är så pass stigmatiserat att de som har kondomfri sex mobbas ut, spottas på och blir utsatta för skällsord och glåpord av fina fröken på junibacken. Det är dock bara bögar som skickas till stupstocken. Att heterosexuella kör utan kondom är helt socialt accepterat. Vilket ledde till 38000 aborter 2016, statistik för 2017 finns ej än (källa Socialstyrelsen). Värt att nämna är också att andelen smittade av klamydia har gruppen kvinnor alltid varit störst och det är också i gruppen kvinnor som andelen smittade av klamydia ökar mest (källa folkhälsomyndigheten). Det är alltså inte bögarna som är “värst”.

Så varför utsätter präktiga bögar livsnjutande bögar för hatattacker bara för att de väljer kondomfri sex? Är det avundsjuka? Är det RFSLs säkrare sex -kampanjer genom åren som hjärntvättat bögarna så pass att de glömt orsaken till kampanjen, skydda och värna. Inte hota och hata! Vi har med all största sökerhet RFSL att tacka för att andelen smittade av HIV i Sverige varit relativt låg. Men nu är det dags att räta upp det tåg som håller på att spåra ut med hot och hat riktat mot oss bögar som väljer kondomfri sex. Informationskampanj om smittfri HIV och PrEp -kampanj är önskvärd.

1091127_1404133239806349_1138262312_o.jpg

Var och en bestämmer själva över sina liv. Om nu militanta kondomryttare vill fäktas och slåss är det bättre att rikta den energin mot något värt att slåss för. Jorden håller på att gå under, och det är inte klamydia eller gonoerré som är på väg att bli människans undergång. Sälj bilen, källsortera allt, skaffa en etta och bli vegan. Så håller vi jorden vid liv 😉

Categories: adon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s