adon

Norm challenging pictures

ADON buse www.adon.live DSC_2971

(Svenska följer) Who decides what is god or not? Who decide what norm should rule. That is something we do together. Is a norm always right? No. Many people behind a norm does not make it right. What does the norm say abot me and my blog? Well, that is up to you to deside. Here are on demand, some norm challenging pictures.

Vem sätter normen om vad som är bra eller inte? Ja det gör vi tillsammans. Ju fler som ställer sig bakom ett tyckande ju starkare befäst en norm. Är normen allt rätt. Nej så är det givetvis inte. Bara för att många eller en majoritet anser något blir det inte per automatik rätt.  Det är min upplevelse att många ställer sig bakom mängder av normer utan att ens stå för det tyckandet. Rädslan av utanförskap är större än de egna värderingarna.

Så vad säger normen om mig. Ja det lämnar jag till dig själv bestämma. Som tur är styrs jag inte lika mycket av normer som andra. jag har en stark egen vilja och den ska jag bjuda lite på nu. Här kommer på begäran några normutmanande bilder. Bara för dig. 😉

DSC_2909DSC_2896DSC_2904DSC_2903

2 replies »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s