adon

God hates me 💩

(Svenska följer) I’m on my way down south to my home at the Swedish Riviera Malmö. God must really hate me… Of all carts possible I got seated in the only child cart possible in the whole fucking train!!! 🗜💩⛓️😵⚰️

Aaaaa gud hatar mig! Av alla vagnar möjliga är jag placerad i den enda barnavdelningen på hela tåget!!! Det är inte heller så att jag har en bra plats i detta bögarnas Gomorra och helveteskap. Jag sitter preeeeecis, exakt bredvid barnens lekhörna!!! Hur tänker SJ när de hanterar platsfördelningen?

Jag åker på studentrabatt så jag får vad jag betalar för. Men alla andra stackare i dette hell on earth⁉️

Categories: adon, English, humor, Photos, Selfie, Swedish

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s