Tid är värt sin mängd i guld!

DSC_0868

En person som inte betalar sin skuld i tid retar inte upp oss lika mycket som om samma person kommer försent till avtalad tid.

Bilden är från härom veckan. Jag är på bussen någonstans mellan hem och möte. Det är lite så livet ser ut för det flesta av oss idag. Vi är hela tiden på väg någon stans. Vi är på väg mellan jobb, hobby, fritid och hem. Vi är ofta upptagna och i rörelse mellan aktiviteter. Pengar är inte längre det primära problemet! Utan det är tiden som är en DSC_0866bristvara. En person som inte betalar sin skuld i tid retar inte upp oss lika mycket som om samma person kommer försent till avtalad tid. Vi har helt enkelt inte råd att slösa med den dyrbara tiden längre.

Vi måste därför lära oss att hushålla inte bara med vår egen tid utan med andras. Det är inte ok att hålla över ett möte eller dra ut på en föreläsning. Man får inte komma försent till en träff eller starta en klass efter utsatt tid. Exemplen är många men utfallen är de samma. Man får inte belasta mer tid än sin egen.

pengar har vi oftast mer av än av tid. Pengar går att sätta in på ett sparande och få lite avkastning på i form av ränta. För tid finns ingen bank och för timmar, sekunder och minuter finns ingen ränta. De knep vi får ta till handlar om att hushålla med tiden. Ett bra sätt att använda tiden väl på kan vara att se transportsträckan mellan allt görande som värdefull tid. 😀