Is it so bad to be gay???

(English below) Jag sitter och väntar på bussen. Då kom jag och tänka på en händelse jag nyligen var med om.

Nyligen misstog jag mig om en man. Jag tog för givet att han var bög. På samma sätt som vårt heteronormativa samhälle tar för givet att alla är heterosexuella. Jag har inget svar på varför jag trodde han var bög. Men så var inte fallet och mannen blev förnärmad…

Är det så förskräckligt att bli misstagen för att vara bög, flata etcetera? Är vi HBTQs andraklassens medborgare? Ja tydligen… Jo men det ser inte bättre ut…


Recently I mistaken a str8 man from being gay. He got insulted and did not like it. I ask myself why? And realise that we still have a long road ahead.