adon

New routines

giphy (7)
(Svenska nedan) After having panic every morning due to constantly looking for everything I need to go to work. Like wallet, my keys, what to wear, my shoes and everything else! I have now started to organise my morning the night before. I love my new routin!


Efter att fått panik varje morgon under hela mitt verksamma liv som arbetstagare på grund av att jag varit o organiserad. Har jag nu äntligen hittat en rutin som fungerar! Jag förbereder helt enkelt allt dagen innan… Det tog bara 100 år innan jag lärde mig det (något överdrivet där med åren kanske).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s