New routines

giphy (7)
(Svenska nedan) After having panic every morning due to constantly looking for everything I need to go to work. Like wallet, my keys, what to wear, my shoes and everything else! I have now started to organise my morning the night before. I love my new routin!


Efter att fått panik varje morgon under hela mitt verksamma liv som arbetstagare på grund av att jag varit o organiserad. Har jag nu äntligen hittat en rutin som fungerar! Jag förbereder helt enkelt allt dagen innan… Det tog bara 100 år innan jag lärde mig det (något överdrivet där med åren kanske).