adon

Last day and first Coffee

DSC_0619.JPG

It’s 8 in the morning and I drink my first coffee in the morning, on the last day of my vacation. This semester is full of fun. I will study at Stockholm university, I have signed for a new gym TMS The Motion Studio, and I have an assignment at preschool administration i Malmö. So a lot of looking forward to. But before all that… I will enjoy my last day of vacation for this time. 😛


Klockan är 8 på morgonen och jag avnjuter min första kopp kaffe för dagen på min sista semesterdag. Den här hösten är full av roligheter. Jag kommer att studera på Stockholms universitet, jag har ett uppdrag på förskoleförvaltningen i Malmö och jag har skrivit på ett avtal med nytt gym TMS, The Motion Studio Health Club. Men innan allt det sätter igång… Ska jag avnjuta min sista semesterdag för den här gången. 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s